معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > فارماکوپه دارویی آخرین بروزرسانی : 21 -
جستجو در لیست داروها
کد دارو : نام دارو :
کد تخصص : نام تخصص :
تاریخ تغییر قیمت از : تا :
شکل دارو : قیمت :
بیمه ای : بیمارستانی :
نوع دارو : پرونده ای :
صرفا وبی : نیاز به ثبت بارکد :
حضور در دفتر :
لیست داروها
*داروهای صرفا وبی داروهایی هستند که صرفا پس از اخذ تاییدیه در سایت معاونت درمان قابل ارائه به بیماران می باشند.
*داروهایی که درصد سهم سازمان آنها در لیست مشخص نشده بر اساس ضوابط جاری سازمان تامین اجتماعی قابل محاسبه و پرداخت خواهند بود.
کد دارو
نام دارو
بیمه
بیمارستانی
حضور در دفتر اسناد
پرونده ای
سقف تجویز
سقف سن
صرفا وبی
نیاز به ثبت بارکد
نیاز به اخذ مدرک
حداکثر بها
حداقل بها
نوع دارو
درصد سهم سازمان
تخصص های مرتبط
تخصص های نامرتبط
50134BUDESONIDE/FORMOTEROL 160/4.5MCG 120DOSE INHALER INHALATIONاستنيستخيرخير1 خيرخيرخير480000480000ژنريک---
50929BUDESONIDE/FORMOTEROL 320/9MCG 120DOSE INHALER INHALATIONاستنيستخيرخير1 خيرخيرخير950000950000ژنريک---
25826DACLATASVIR 60 MG TABLETاستنيستخيربله84 بلهخيرخير5000050000ژنريک70%
25827DACLATASVIR 60 MG+SOFOSBUVIR 400 MG TABLETاستنيستبلهبله84 بلهخيرخير9000090000ژنريک70%
23470LEDIPASVIR 90 MG+SOFOSBUVIR 400 MG TABLETاستنيستبلهبله84 بلهخيرخير120000120000ژنريک70%
66679RITUXIMAB 100MG/10ML VIAL INJECTIONاستنيستبلهبله1 بلهبلهخير42000004200000ژنريک90%
66678RITUXIMAB 500MG/50ML VIAL INJECTIONاستنيستبلهبله1 بلهبلهخير2100000021000000ژنريک90%
66681INFLIXIMAB 100MG VIAL INJECTIONاستنيستبلهبله1 بلهبلهخير85000008500000ژنريک90%
66680INFLIXIMAB 100MG VIAL INJECTIONاستنيستبلهبله1 بلهبلهخير61750006175000ژنريک90%
25308ELSULFASE ALFA 5MG/5ML VIAL INJECTIONاستنيستبلهبله1 بلهبلهخير3428200028000000ژنريک96%
صفحه 1 از 1020 (10196 ردیف)
قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
1018
1019
1020
بعدی
عمومی
عمومی