معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > ثبت نام پزشکان آخرین بروزرسانی : 41 -
فرم ثبت نام در بخش پزشکان

پر کردن کلیه گزینه هایی که با ستاره مشخص شده اند الزامی است. 

لیست امکانات موجود در این بخش :

برای کلیه پزشکان و دندانپزشکان فقط مخصوص پزشکان و دندانپزشکان طرف قرارداد
1) شاخص ریالی نسخ داروخانه ای پزشک
2) شاخص ریالی نسخ آزمایشگاهی پزشک
3) شاخص میانگین اقلام داروهای تجویزی
4) شاخص میانگین آزمایشات تجویزی
5) شاخص ریالی 5 قلم اول داروهای تجویزی
6) شاخص تعدادی 5 قلم اول داروهای تجویزی
1) صورتحساب ماهانه پزشک
2) گروههای دارویی
3) تداخلات دارویی نسخ
   
نظام پزشکی
*شماره نظام پزشکی :  
اطلاعات شخصی
*نام : *جنسیت : *نام کاربری :
*نام خانوادگی : تاریخ تولد : *رمز عبور :
کد ملی : *تلفن همراه : *تکرار رمز عبور :
* پست الکترونیکی :
عکس پرسنلی :    
(عکس تمام رخ  3x4 با رعایت موازین اسلامی)
         
اطلاعات تحصیلی
*نوع فعالیت : *نوع تخصص :
*دانشگاه محل تحصیل : *سال اخذ آخرین مدرک :     مثال 1380 
اطلاعات شغلی
* طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی هستم نیستم *نوع فعالیت :
*محل طبابت : *استان محل فعالیت :
*تلفن محل فعالیت : - *نوع شیفت کاری :
* آدرس محل فعالیت :
* کد پستی 10رقمی محل فعالیت :
کد امنیتی
نمایش کد جدیدنمایش کد جدید
 
عمومی
عمومی