معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > آخرین بروزرسانی : 20 -
عنوان خبر :
متن خبر :
جستجوی خبر
عبارتي در عنوان خبر : از تاریخ : تا تاريخ :
عبارتي در متن خبر :

< بازیابی مجدد اطلاعات جدول > 1   از   8   صفحه
1 2 3 4 5 6 7 8
عنوانزمان ثبتتاریخ ثبتمشاهدهمشاهده عکس
1 2 3 4 5 6 7 8
روز پزشک به رهروان بوعلی سینا مبارک باد11:4/60/1396مشاهده متنمشاهده عکس
نسخه الکترونیک وارد فاز طرف های قرار داد شد11:4/51/1396مشاهده متنمشاهده عکس
سازمان تامین اجتماعی بزرگترین خریدار و دومین تولید کننده خدمات درمانی کشور است.11:4/50/1396مشاهده متنمشاهده عکس
اصلاح شیوه مدیریت بیمارستانی در سازمان تامین اجتماعی11:4/50/1396مشاهده متنمشاهده عکس
تولید 60 قلم دارو11:4/41/1396مشاهده متنمشاهده عکس
راهنماي چگونگي استهلاک شناسه اصالت دارو13:3811/09/1396مشاهده متنمشاهده عکس
ثبت شناسه اصالت دارو13:3811/09/1396مشاهده متنمشاهده عکس
قابل توجه داروخانه هاي طرف قرار داد در خصوص تائيد يا تصحيح کد GLN ثبت شده15:1809/08/1396مشاهده متنمشاهده عکس
قابل توجه داروخانه هاي کشور در خصوص ارائه اطلاعات به شرکت هاي داروئي جهت ثبت در سامانه آمار نامه 12:0207/08/1396مشاهده متنمشاهده عکس
لزوم درج کد GLN توسط داروخانه هاي کشور 13:3406/08/1396مشاهده متنمشاهده عکس
راهنماي چگونگي استهلاک شناسه اصالت دارو08:2712/07/1396مشاهده متنمشاهده عکس
ثبت شناسه اصالت دارو09:5627/06/1396مشاهده متنمشاهده عکس
اطمينان از شماره تلفن بيمه شدگان08:3104/06/1396مشاهده متنمشاهده عکس
قابل توجه بيماران مصرف کننده انواع داروهاي جلوگيري از رد پيوند 14:2016/05/1396مشاهده متنمشاهده عکس
تصحيح شماره تلفن بيماران09:3615/05/1396مشاهده متنمشاهده عکس
ارسال الکترونيک نسخ از مراکز طرف قرار داد14:3327/04/1396مشاهده متنمشاهده عکس
ثبت نام بيماران خاص در سامانه http://www.samanehrefah.ir 10:0918/04/1396مشاهده متنمشاهده عکس
تداوم ارائه خدمت به بيماران خاص13:4716/03/1396مشاهده متنمشاهده عکس
افتتاح مراکز درمانی جدید سازمان تامین اجتماعی همزمان با بزرگداشت روز جهانی کارگز11:419/02/1396مشاهده متنمشاهده عکس
برنامه حذف دفترچه با موفقیت کامل و در تمامی مراکز درمانی تأمین اجتماعی اجرایی شده است11:428/01/1396مشاهده متنمشاهده عکس
عمومی
عمومی