معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > اخبار آخرین بروزرسانی : 11 -
عنوان خبر :
متن خبر :
جستجوی خبر
عبارتي در عنوان خبر : از تاریخ : تا تاريخ :
عبارتي در متن خبر :

< بازیابی مجدد اطلاعات جدول > 1   از   8   صفحه
1 2 3 4 5 6 7 8
عنوانزمان ثبتتاریخ ثبتمشاهدهمشاهده عکس
1 2 3 4 5 6 7 8
قابل توجه مراکز طرف قرار داد جهت اخذ تائيد نسخ تجويزي توسط اتباع خارجي10:2407/05/1397مشاهده متنمشاهده عکس
تغيير آدرس وب سرويس پاراکلينيک08:1717/04/1397مشاهده متنمشاهده عکس
تجويز منطقي آنتي بيوتيکهاي مصرفي در بخش بستري15:3522/02/1397مشاهده متنمشاهده عکس
تجويز منطقي آنتي بيوتيکهاي مصرفي در بخش سرپائي15:3522/02/1397مشاهده متنمشاهده عکس
دستورالعمل تجويز منطقي آنتي بيوتيکهاي مصرفي در بخش سرپائي12:1004/02/1397مشاهده متنمشاهده عکس
دستورالعمل تجويز منطقي آنتي بيوتيکهاي مصرفي در بخش بستري12:0503/02/1397مشاهده متنمشاهده عکس
قابل توجه داروخانه هاي طرف قرار داد15:1320/01/1397مشاهده متنمشاهده عکس
11:4/22/1396مشاهده متنمشاهده عکس
نسخه الکترونیک وارد فاز طرف های قرار داد شد11:4/51/1396مشاهده متنمشاهده عکس
سازمان تامین اجتماعی بزرگترین خریدار و دومین تولید کننده خدمات درمانی کشور است.11:4/50/1396مشاهده متنمشاهده عکس
اصلاح شیوه مدیریت بیمارستانی در سازمان تامین اجتماعی11:4/50/1396مشاهده متنمشاهده عکس
تولید 60 قلم دارو11:4/41/1396مشاهده متنمشاهده عکس
تسهيلات نوروزي سال 9711:0528/12/1396مشاهده متنمشاهده عکس
تائيد نسخ بر اساس کدهاي ژنريک دارو11:0026/12/1396مشاهده متنمشاهده عکس
استفاده از آدرس جديد پورتال معاونت درمان10:2515/12/1396مشاهده متنمشاهده عکس
ثبت صحيح شماره تلفن همراه بيمه شدگان به هنگام ارائه خدمت09:3006/12/1396مشاهده متنمشاهده عکس
ثبت شناسه اصالت دارو13:3811/09/1396مشاهده متنمشاهده عکس
راهنماي چگونگي استهلاک شناسه اصالت دارو13:3811/09/1396مشاهده متنمشاهده عکس
قابل توجه داروخانه هاي طرف قرار داد در خصوص تائيد يا تصحيح کد GLN ثبت شده15:1809/08/1396مشاهده متنمشاهده عکس
قابل توجه داروخانه هاي کشور در خصوص ارائه اطلاعات به شرکت هاي داروئي جهت ثبت در سامانه آمار نامه 12:0207/08/1396مشاهده متنمشاهده عکس
عمومی
عمومی