معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > صفحه اصلی آخرین بروزرسانی : 22 -
همکار گرامی : لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید. این بخش تنها برای پزشکانی که ثبت نام کرده اند فعال می باشد.


کد ملی :
شماره نظام پزشکی :
سال اخذ آخرین مدرک :     *مثال 1380 
تلفن محل فعالیت : -
               
               
عمومی
عمومی