معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > تعرفه پاراکلینیک آخرین بروزرسانی : 33 -
جستجو در لیست تعرفه های پاراکلینیک
کد تعرفه : نام تعرفه : نوع خدمت :
کد تخصص : نام تخصص :
لیست تعرفه های پاراکلینیک
ردیف در هر صفحه :
v
کد تعرفه
نام تعرفه
قیمت دولتی
سوابق0000702095سي تي اسکن اوربيت ( هر جهت- با تزريق) 443,976
سوابق0000702100سي‌تي‌اسکن اوربيت (هر جهت- با و بدون تزريق) 686,048
سوابق0000702100سي تي اسکن اوربيت ( هر جهت- با و بدون تزريق) 686,048
سوابق0000702105سي‌تي‌اسکن اوربيت سلا-پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق 469,136
سوابق0000702105سي تي اسکن اوربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق 469,136
سوابق0000702110سي تي اسکن اوربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني با تزريق 686,048
سوابق0000702110سي‌تي‌اسکن اوربيت سلا-پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني با تزريق 686,048
سوابق0000702115سي‌تي‌اسکن اوربيت سلا-پوستريور فوسا داخلي خارجي يا مياني باو بدون تزريق گوش 926,056
سوابق0000702115سي تي اسکن اوربيت-سلا پوستريور فوسا داخلي خارجي يا مياني باو بدون تزريق گوش 926,056
سوابق0000702120سي تي اسکن اوربيت (دوجهت - بدون تزريق) 554,520
صفحه 1 از 191 (1902 ردیف)
قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
189
190
191
بعدی
             
عمومی
عمومی