معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی > تعرفه پاراکلینیک آخرین بروزرسانی : 21 -
جستجو در لیست تعرفه های پاراکلینیک
کد تعرفه : نام تعرفه : نوع خدمت :
کد تخصص : نام تخصص :
لیست تعرفه های پاراکلینیک
ردیف در هر صفحه :
v
کد تعرفه
نام تعرفه
قیمت دولتی
سوابق0000702095سي تي اسکن اوربيت ( هر جهت- با تزريق) 436,968
سوابق0000702100سي‌تي‌اسکن اوربيت (هر جهت- با و بدون تزريق) 675,920
سوابق0000702100سي تي اسکن اوربيت ( هر جهت- با و بدون تزريق) 675,920
سوابق0000702105سي‌تي‌اسکن اوربيت سلا-پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق 461,720
سوابق0000702105سي تي اسکن اوربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني بدون تزريق 461,720
سوابق0000702110سي تي اسکن اوربيت -سلا- پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني با تزريق 675,920
سوابق0000702110سي‌تي‌اسکن اوربيت سلا-پوستريور فوسا گوش داخلي خارجي يا مياني با تزريق 675,920
سوابق0000702115سي‌تي‌اسکن اوربيت سلا-پوستريور فوسا داخلي خارجي يا مياني باو بدون تزريق گوش 912,016
سوابق0000702115سي تي اسکن اوربيت-سلا پوستريور فوسا داخلي خارجي يا مياني باو بدون تزريق گوش 912,016
سوابق0000702120سي تي اسکن اوربيت (دوجهت - بدون تزريق) 545,496
صفحه 1 از 191 (1908 ردیف)
قبلی
[1]
2
3
4
5
6
7
189
190
191
بعدی
             
عمومی
عمومی